Skodstrup.dk

Velkommen til Skodstrup.dk

Internetportal for Skødstrup, Løgten og omegn


Links til andre hjemmesider på skodstrup.dk

 

Erhverv8541

Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Flagalleen

SSF - Skødstrup Sportsforening 

Lokalcenter Rosenbakken

Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv

Løgten-Skødstrup Husmorforening

 

________________________________________________________________________

 

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd


Torsdag den 24. april kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder også regnskab for 8541
4. Behandling af indkomne forslag

1) Bevoksning ved Ny Studstrupvej ved Torben Taustrup, Ejerforeningen Tagmosevej
2) Ønske om fast punkt på dagsorden "Bevoksning og udsigtsforhold" ved Torben Taustrup, Ejerforeningen Tagmosevej

5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til forretningsudvalg (FU), revisorer og suppleanter.
8. Eventuelt


På valg til forretningsudvalget er Steen Hermansen, Lisbeth Lauersen, Jesper Toft og Peter Carlsen (alle ønsker genvalg med undtagelse af Lisbeth Lauersen).

Vi håber, at alle vore medlemmer vil lade sig repræsentere på mødet. Vi plejer at have det hyggeligt, og der vil efterfølgende være lidt let at drikke og spise til deltagerne.

På Fællesrådets vegne
Steen Hermansen

________________________________________________________________________

 

Du kan læse bladet 8541 online


Klik her for at læse 8541 online
- Klik her for at se lederen i 8541

________________________________________________________________________
 


________________________________________________________________________
 

 

Nye medlemmer til Skødstrup Fællesråd

Alle foreninger og institutioner i Løgten-Skødstrup området kan være medlemmer af Fællesrådet. Medlemskab opnås ved henvendelse til Fællesrådets Forretningsudvalg, og det koster kr. 400,- pr. år. Medlemmer af Fællesrådet kan opstille til Forretningsudvalget ved Repræsentantskabsmødet den 24. april.
 

________________________________________________________________________

 

 

Nyheder

Opslagstavlen

 

Mangler du noget?

Mangler du noget indhold eller ønsker du, at få din egen hjemmeside på Skodstrup.dk er du velkommen til at kontakte webmaster.
 

 
Skødstrup Fællesråd © 2010

Bookmark and Share